Cestovní náhrady v roce 2017

Vyhláškou MPSV číslo 440/2016 Sb. se od 1. 1. 2017 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2016.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně:

                       2016     2017
-----------------------------------------------------------------
pro jednostopá vozidla a tříkolky      1,00 Kč    1,10 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla    3,80 Kč    3,90 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot takto:

                       2016     2017
-----------------------------------------------------------------
benzin 95 oktanů              29,70 Kč   29,50 Kč
benzin 98 oktanů              33,00 Kč   32,50 Kč
motorová nafta               29,50 Kč   28,60 Kč

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

Doba trvání pracovní cesty         2016      2017
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.           70 až 83 Kč  72 až 86 Kč
  12 až 18 hod.           106 až 127 Kč 109 až 132 Kč
   nad 18 hod.           166 až 198 Kč 171 až 205 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně:

Doba trvání pracovní cesty          2016     2017
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.               70 Kč     72 Kč
  12 až 18 hod.               106 Kč    109 Kč
   nad 18 hod.               166 Kč    171 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pro rok 2016 platila vyhláška MPSV číslo 385/2015 Sb.

Zpět

hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
Tyršova 2076, 256 01 Benešov
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz