Změny v pojištění OSVČ od 1.1.2019

Novela zákona číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti přináší od 1.1.2019 změny v oblasti pojistného na důchodové a nemocenské pojištění. Mezi nejdůležitější změny patří např. splatnost zálohy na pojistné, minimální měsíční základ na nemocenské pojištění a další.

Více informací se můžete dočíst na stránkách České správy sociálního zabezpečení – https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/zmeny-v-pojisteni-osvc-od-1-1-2019.htm

Zpět

hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
Tyršova 2076, 256 01 Benešov
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz