Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Senát schválil stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela bude nyní doručena k podpisu prezidentovi republiky, účinnosti nabude prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Návrh skupiny poslanců TOP 09 a Starostů schválila v květnu letošního roku Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy již v prvním čtení. Novela je velmi krátká, má jen dva stručné body. Odběr krve byl v ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, oceněn částkou 2 tisíce korun již v roce 1996, tedy v době, kdy průměrná hrubá měsíční mzda činila méně než 10 tisíc korun. Od té doby se částka, kterou si poplatníci bezúplatně darující krev mohou odečíst od základu daně za jeden odběr krve, nezvýšila. Novelou se ocenění jednoho odběru krve zvyšuje na jedenapůlnásobek, tedy na 3 tisíce korun. Zároveň se do § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů přidává možnost odečíst si za jeden odběr krvetvorných buněk, tedy kostní dřeně, 20 tisíc korun.

Pro novelu, k níž dala vláda souhlasné stanovisko, hlasovalo ve Sněmovně 104 ze 105 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo, Senátem prošla také hladce.
zdroj: Alfa CD

Zpět

hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
Tyršova 2076, 256 01 Benešov
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz