Profil managementu

Ing. Jaroslav Procházka – daňový poradce ev. číslo 0806

  • Absolvent ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství, katedra Ekonomiky a řízení, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby (1982). Absolvent dvouletého postgraduálního studia „Ekonomika a řízení strojírenských podniků“, zakončeného závěrečnou zkouškou.
  • složení zkoušky daňového poradce (1994),
  • absolvování studia právního vzdělávání pro daňové poradce na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze s certifikátem, zakončeno závěrečnou prací.
  • absolvování rekvalifikačního studia se závěrečnou zkouškou s celostátní působností „Poradce pro krizové řízení“ (po případném zapsání do seznamů správců konkurzní podstaty na vlastní žádost možnost provozovat činnost správce konkurzní podstaty).

Po absolvování vysoké školy pracoval v ČKD Polovodiče, a.s. ve výrobním úseku postupně na různých referentských funkcích. Postupně zastával různé funkce až po vedoucího investiční dodávky za ČKD Polovodiče, a.s. při implementaci řídících systémů. Poté působil jako ekonom samostatného výrobního provozu ČKD Polovodiče, a.s. v Benešově, přímo se podílel na privatizace ČKD Polovodiče, a.s. Poté krátce zastával funkci ekonomického ředitele nově vzniklé akciové společnosti PCB Benešov, a.s.

V roce 1992 nastoupil do ČKD PRAHA HOLDING, a.s. jako daňový specialista ekonomického úseku. Od roku 1993 působí ve společnosti HP konzult, spol. s r.o., nyní jako jeden ze dvou společníků.

 

Ing. Ondřej Procházka – daňový poradce ev. číslo 4556

  • Absolvent VUT v Brně, Fakulta Podnikatelská, studijní program Ekonomika a management, obor Daňové poradenství zakončený s vyznamenáním titulem Bc. (2004–2007), a dále studijní obor Podnikové finance a obchod zakončený s vyznamenáním titulem Ing. (2007–2009),
  • úspěšné absolvování Daňové akademie, vzdělávacího programu pořádaného Komorou daňových poradců ČR,
  • složení zkoušky daňového poradce (2011).

Již v průběhu studií na vysoké škole pracoval ve společnosti HP konzult, spol. s r.o. na částečný úvazek. Po úspěšném absolvování magisterského studia na VUT v Brně nastoupil v roce 2009 na plný úvazek do společnosti HP konzult, spol. s r.o., jako odborný asistent daňového poradce.

Od roku 2010 příležitostně publikuje na finančním internetovém portálu finance.cz, a to k tématu daňové problematiky.

Po úspěšném složení zkoušek na daňového poradce v roce 2011 zastává pozici daňového poradce a stal se druhým společníkem společnosti.

hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Úvoz 230/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
K Pazderně 2034, 256 01 Benešov
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz