Daňové poradenství

 • zpracování a příprava daňových přiznání (DPFO, DPPO, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací)
 • optimalizace daňového základu klienta vč. uplatnění odpočtu od základu daně z příjmů dle jeho §34, odst. 4 a 5
 • zajištění auditu
 • ekonomická analýza jako podklad pro optimalizaci nákladů společnosti
 • zpracování podnikatelských záměrů pro žádosti o úvěr
 • zastupování klienta na FÚ, OSSZ, ZP, ŽÚ, soudech
 • zpracování odvolání a žádostí na FÚ
 • termín pro podání daňového přiznání k 1.7. (dle daňového řádu)
 • zajištění právního poradenství
 • tvorba a konzultace smluv
 • zpracování žalob na Finanční ředitelství a zastupování klienta před soudem
 • založení a likvidace veškerých forem společností
 • informační servis
hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Úvoz 230/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
K Pazderně 2034, 256 01 Benešov
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz