Výzkum a vývoj

Zákonem 669/2004 Sb. Byla s účinností od 1. 1. 2005 do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP), doplněna ustanovení §34 odst.4 a 5, podle kterých může poplatník uplatnit odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100% výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. V praxi to tedy znamená, že výdaje na výzkum a vývoj uplatní poplatník jednou v účetnictví a podruhé jako odčitatelnou položku od základu daně.

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR uspořádala zkušební běh certifikačního vzdělávání s cílem vytvořit předpoklady pro reálnou aplikaci výše uvedené odčitatelné položky. Obsahová náplň vzdělávání odpovídala tomu, aby absolventi byli teoreticky připraveni a schopni zatřídit konkrétní praktické situace a projekty výzkumu a vývoje v souladu se zákonem 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, jako hmotně právní předpoklad pro uplatnění §34 odst. 4 ZDP.

Toto certifikační vzdělávání úspěšně absolvoval Ing. Jaroslav Procházka. Proto si Vám můžeme dovolit nabídnout odborné služby při uplatnění nákladů pro výzkum a vývoj jako odčitatelné položky dl §34, odst. 4 a 5 ZDP.

hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Úvoz 230/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
K Pazderně 2034, 256 01 Benešov
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz