Mzdová agenda

 • personalistika
 • zpracování výplatních pásek
 • vypracování a předání platebních příkazů do bankovního ústavu
 • zpracování výstupních sestav pro účetnictví
 • výpočet mezd za dané období
 • výpočet zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele
 • zpracování přehledů o platbě zdravotního pojištění
 • zpracování přehledů o výši pojistného pro OSSZ
 • výpočet záloh na daň
 • vedení mzdových listů
 • zastupování při kontrolách
 • vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech sociálního a zdravotního pojištění
 • evidenční důchodové listy
hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
Tyršova 2076, 256 01 Benešov
tel.: 317 724730
fax: 317 726730
e-mail: info@hpkonzult.cz